DV-1612 派遣家政婦は性奴隷 愛沢かりん

DV-1612 派遣家政婦は性奴隷 愛沢かりん

盖用车前者,以其能利水,即能利痰,且性兼滋阴,于阴虚有痰者尤宜。医者不知病因,犹误认为气郁不舒,而开通之。

 有时或饮食过量,或因寒凉伤其脾胃,将有吐泻之势,毒即乘虚内袭,盘据胃肠,上下不通,遂挥霍撩乱,而吐泻交作矣。 愚尝思之,人未生时,皆由脐呼吸,其胸中原无大气,亦无需乎大气。

此方所用药品,二谷食,一肉食,复以沙糖调之,可作寻常服食之物,与他药饵不同。有肺阴虚者,其人因肺中虚热熏蒸,时时痒而作嗽,甚或肺中有所损伤,略一动作,辄发喘促,宜滋补肺阴,兼清火理痰之品,有肾阴虚者,其人因肾虚不能纳气,时时咳逆上气,甚或喘促,宜填补下焦真阴。

因寒温之热,最能铄耗津液,人参能补气,兼能生津液,是以《伤寒论》方中,凡气虚者,皆用人参,而不用黄也。答曰∶《神农本草经》谓芍药味苦,后世本草谓芍药味酸。

约点半点钟,咳嗽十余次,吐出凉痰一碗,始能言语。无论何病,凡服药后饮食渐增者易治,饮食渐减者难治。

淘时,必于方中原定之分量外,多加数钱,以补其淘去矾味所减之分量及药力。己未孟秋,自郑州病归,先泻后痢,腹疼重坠,赤白稠粘,一日夜十余次。

Leave a Reply